Luomu ja lähiruoka

Luomu

Luonnonmukaisen elintarviketuotannon periaatteena on käyttää valmistusmenetelmiä, jotka eivät ole haitallisia ympäristölle eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle tai hyvinvoinnille. Luomutuotannon tavoitteena on luonnon säilyminen elinvoimaisena, luonnonvarojen säästäminen, kotieläinten hyvinvointi ja elintarvikkeiden puhtaus.

Luonnonmukainen tuotanto on Suomessa viranomaisten valvomaa, ja helpoiten tuotteet tunnistaa luomumerkistä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ylläpitää luomutuotannon valvontajärjestelmää.

Luonnonmukaisessa tuotannossa huomioidaan myös erityisesti eläinten hyvinvointi ja eläinlajikohtaiset käyttäytymistarpeet. Merkittävä osa tuotantotapaa ovat mm. eläinten mahdollisuus ulkoiluun ja luonnonmukaiseen rehuun perustuva ruokinta.

Oma Lehmä Oy:n nautojen tuottajan Luomu-Heikkilän karjankasvatus ja viljely noudattavat luomuperiaatetta. WWF ja MTK palkitsivat Luomu-Heikkilän vuonna 2010 Suomen ympäristöystävällisimpänä tilana.

Lähiruoka

Lähiruoka on ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen samalla alueen taloutta ja työllisyyttä.

Lähiruoka tukee kestävää kehitystä.

Ekologinen kestävyys

  • Lähiruoan kuljetusmatkat ovat lyhyitä, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
  • Pakkausmateriaaleja tarvitaan vähemmän.
  • Tuotanto on usein pienimuotoista, ja siinä voidaan käyttää paikallisia, uusiutuvia energianlähteitä.
  • Luonnonvarojen paikallinen kierrätys onnistuu.
  • Lisäaineiden tarve vähenee ja ruoka on tuoretta.
  • Kriisiaikojen omavaraisuus ja kotimainen tuotanto säilyvät.

Sosiaalinen kestävyys

  • Maaseudun elinvoimaisuus ja maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus vahvistuvat.

Taloudellinen kestävyys

  • Lähiruoka työllistää ja tukee paikallisia elinkeinoja.

Kulttuurinen kestävyys

  • Alueellinen ruokaperinne säilyy.
  • Yhteydet tuottajan ja kuluttajan välillä ovat mahdollisia.

Oma Lehmä Oy:n naudat laiduntavat Varsinais-Suomen alueella, mm. Loimaalla, Paraisilla ja Taivassalossa. Nautojen kuljetusmatkat pyritään pitämään niin lyhyinä kuin mahdollista. Ne teurastetaan Vammalassa tai Salossa ja tuotteet toimitetaan loppukäyttäjälle suorinta reittiä.

 

Lähteet: Evira ja Kuluttajavirasto